Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 408/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-15

Skarga P. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 148/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1025/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy M.

II OZ 141/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-16

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 482/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego