Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II SA/Bd 1118/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 604/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-21

skarg T.T. i Rady Miejskiej na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

I OSK 748/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Gd 771/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-28

Sprawa ze skargi K. D-W. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 224/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

II SA/Op 789/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi W. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 445/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-13

Sprawa ze skargi T. D. i Rady Powiatu w M. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu M. T. D.

III SA/Lu 476/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi M. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 814/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie okręgów wyborczych

III SA/Łd 1216/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-12

Sprawa ze skargi Rady Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12