Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II OZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Stowarzyszenia z siedzibą w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 761/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie nakazania zaniechania robót budowlanych

II OSK 94/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenie postępowania zażaleniowego

II SA/Lu 644/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego