Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bojanów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt