Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Łd 559/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

II SA/Gl 644/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' o dopuszczenie do udziału w postępowaniu