Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA 1665/99 - Postanowienie NSA z 2001-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska projektu budowlanego

II OZ 228/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego