Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 395/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Werbkowice w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Podhorcach

III SA/Lu 396/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Werbkowice w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Podhorcach

II SA/Wr 2729/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z 3 listopada 2000 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Miasta W., (...), z 5 września 2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto

SA/Bk 1532/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku za pracę w trudnych warunkach nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa P.