Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi M.G. ,A. sp.j. [...], V.K.

II OZ 525/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Błędów oku nr XVIII.115.2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie lokalizacji inwestycji

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddalić wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania.

IV SA/Po 445/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia warunków zabudowy i zagospodarowania

IV SA/Wa 1280/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie

IV SA/Wa 80/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie

II OSK 1128/06 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 342/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3