Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA 943/00 - Postanowienie NSA z 2000-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zmiany nazwy i siedziby jednostki budżetowej Gimnazjum