Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Łd 310/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-13

Wniosek w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie lotów próbnych

II SA/Op 8/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie funkcjonariusza Policji

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w R.-P. w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli stwierdza nieważność uchwały Rady Powiatu w R.

II SA 35/91 - Wyrok NSA z 1991-06-05

Skarga Józefa K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Komendanta Głównego Policji.

II SA 1460/94 - Wyrok NSA z 1994-12-20

skargę Andrzeja W. na decyzję Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy.

I OSK 917/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

II SA 800/94 - Wyrok NSA z 1994-06-30

skargę Tadeusza G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy.

III ZP 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2001-09-19

Wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne:~Czy dopuszczalne jest, aby zmiana statusu instytucji kultury funkcjonującej 'na zasadach określonych dla zakładów budżetowych' na 'instytucje prowadzące samodzielną gospodarkę finansową' automatycznie...
1   Następne >   2