Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

OSK 1827/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we W.

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. nr [...] w przedmiocie ...

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

skargę w przedmiocie wydania koncesji na prowadzenie apteki ogólnodostępnej typu A.

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. nr [...] w przedmiocie wprowadzania produ...

II OZ 906/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem NSA , sygn. akt II OZ 906/15, oddalającym zażalenie na postanowienie WSA w Wa...

II GSK 573/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony