Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2800/12 - Wyrok NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SA/Lu 904/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń nienależnie pobranych

II SAB/Lu 92/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku celowego