Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wpisania do rejestru zabytków cmentarza żydowskiego położonego w K.

II OSK 2851/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania