Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi M.G. ,A. sp.j. [...], V.K.

II OZ 525/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Błędów oku nr XVIII.115.2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddalić wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania.

III SA/Lu 395/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Werbkowice w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Podhorcach

III SA/Lu 396/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Werbkowice w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Podhorcach

II SA/Po 342/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bojanów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II OZ 553/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Błędów oku nr XVIII.116.2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2