Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 1827/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we W.

II OSK 332/05 - Wyrok NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Z. z siedzibą w J.

II SA/Gl 392/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego