Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 176/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie wysokości kosztów egzekucyjnych

II GZ 195/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielanie pożyczek przez gminę na remonty