Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 820/91 - Wyrok NSA z 1992-09-30

Skarga Zarządu Głównego Towarzystwa P.Ż. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

IV SA 855/88 - Wyrok NSA z 1988-11-17

Skarga Marka M. na decyzję Naczelnego Architekta Warszawy w przedmiocie odmowy zatwierdzenia planu realizacyjnego pawilonu handlowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Architekta Dzielnicowego, a także