Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 157/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku P. S. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

IV SA/Wa 722/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu tymczasowego

IV SA/Wa 1953/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SAB/Wa 152/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku