Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

I SA/Sz 853/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-21

Wniosek w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2002r., styczeń i luty 2003r., w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od kwietnia do grudnia 2002r. i styczeń 2003r., odsetki za zwłokę, koszty upomnień i koszty postępowania egzekucyjnego.