Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

V SAB 315/00 - Wyrok NSA z 2001-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W.-M. oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania paszportu:~

V SA 3517/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

V SA 2820/00 - Wyrok NSA z 2001-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu