Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 399/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy unieważnienia paszportu

II OSK 1353/07 - Wyrok NSA z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 1244/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2575/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu