Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 54/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

IV SA/Wa 435/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 3026/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu