Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 1562/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość