Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 953/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Łd 944/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg E. D. na postanowienie Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia chybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 564/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania

III SA/Gd 961/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 297/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 579/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

III SA/Lu 539/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-14

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 159/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Lu 289/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 288/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego
1   Następne >   +2   4