Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 688/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie likwidacji urządzenia wodnego

II SA/Po 375/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego