Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SO/Lu 23/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie z wniosku S. P. w przedmiocie wymierzenia Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w L. grzywny za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

II SO/Lu 5/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania

II SAB/Wa 279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SA/Wa 1660/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 159/10

II SAB/Wa 457/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SAB/Lu 44/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-22

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]
1   Następne >   +2   +5   7