Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2144/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 9

VI SA/Wa 413/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: odmówić przyznania ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. K. wynagrodzen...

VI SA/Wa 413/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 1 200 (tysiąca dwustu) złotych powiększonej o kwotę 276 (dwust...

VI SA/Wa 2454/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 251/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 1

VI SA/Wa 1108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata P. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 41,40 zło...

VI SA/Wa 1049/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata L. L. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 1200 złotych (tysiąc dwieście złotych) powiększonej o kwotę 276 złotyc...