Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy za czynności wykonane w postępowaniu drugoinstancyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi rehabilitacyjne postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego...

VI SA/Wa 290/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi C. K. na pismo Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 ...

VI SA/Wa 3280/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czter...

VI SA/Wa 2612/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt z...

VI SA/Wa 3278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi rehabilitacyjne postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. L. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z ...

VI SA/Wa 3163/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. L. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osie...

VI SA/Wa 1317/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. A. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści ...