Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia

VI SA/Wa 1120/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przeprowadzenia badania poza granicami kraju postanowił: odmówić adwokatowi Z. J. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

VI SA/Wa 207/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...

VI SA/Wa 933/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z ...

VI SA/Wa 120/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów transportu drogowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata D. T. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt złotych) powi...

VI SA/Wa 2359/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1255/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokat M. D. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz kwotę 41,40 złotych stanowiącą 23% podatku VAT tytułem...

VI SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego T. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto os...

VI SA/Wa 1466/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego B. O. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdz...

VI SA/Wa 1581/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   4