Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 810/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu macierzyństwa

I SA/Wa 770/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

IV SA/Gl 171/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika D.B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 224/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika A.D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Wa 590/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 579/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej powiększonego o należny podatek VAT w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały

II SAB/Lu 63/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

II SA/Lu 548/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz zwrot wydatków

II SA/Lu 549/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 587/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-06

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,65 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   11