Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 590/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 122/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 224/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Wa 345/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych (w tym 39,60 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,75 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał p o...

II SA/Lu 205/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-11

Wniosek o przyznanie stosownego wynagrodzenia, za postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym według norm prawem przepisanych wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego