Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. O. na pismo Wójta Gminy R. , .[...]

II SA/Lu 736/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niemce w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 735/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

II SA/Lu 737/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

II SA/Lu 738/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.