Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SAB/Lu 75/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania skargi o wznowienie postępowania dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 78/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego usług opiekuńczych