Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Lu 105/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niezałatwienia skargi

II SAB/Lu 94/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego