Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Wa 1975/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 259/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1641/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 1761/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

VI SA/Wa 732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 600 (słownie sześćset) złotych oraz kwot...

I SA/Wa 3097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2708/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 257/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 3290/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 1761/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3