Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

I SAB/Wa 289/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 106/13

I SAB/Wa 311/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 94/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego

I SAB/Wa 84/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasiłku celowego

I SAB/Wa 212/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów decyzji

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

I SA/Wa 1253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1999/12

I SAB/Wa 157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 226/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy
1   Następne >   2