Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Skarżony Wojewoda X

I SA/Wa 3097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Wa 1660/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 159/10

I SA/Wa 2006/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 1595/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 1979/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie czynności organu

I SA/Wa 1831/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1954/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2579/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na czynności organu

I SA/Wa 2393/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską
1   Następne >   2