Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

II SA/Lu 213/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 49/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-09

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia na leczenie lub żywność

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,20 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 596/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 437/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 2.440,00 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 1013/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 59/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niewykonania punktu 1 wniosku z dnia

II SA/Lu 146/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 442/06 dotyczącej zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   11