Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 85/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku ( data wpływu do organu 12 listopada 2008 r.) o świadczenie na opał.

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych (w tym 39,60 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,75 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał p o...

II SAB/Lu 84/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku ( data wpływu do organu 12 listopada 2008 r.) o świadczenie za zakup żywności.