Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 674/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Lu 18/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-03

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,50 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewznowienia postępowania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

I SA/Wa 281/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej