Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 75/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania skargi o wznowienie postępowania dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02

II SAB/Lu 78/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego usług opiekuńczych

II SAB/Lu 18/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-03

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,50 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewznowienia postępowania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych