Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Lu 178/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania skargi dotyczącej niezachowania warunków zabudowy

II SA/Gl 861/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ś. W. I. N. B. w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1710/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Gd 626/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

II SA/Lu 828/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 990/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II SA/Gd 522/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego 1/

II OSK 1802/11 - Wyrok NSA z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 937/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

VII SA/Wa 505/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2