Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 528/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 235/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 339/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-25

skarg W.I.i Grupy mieszkańców Gminy D. reprezentowanej przez W. I. na uchwałę Rady Gminy Dydnia w przedmiocie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 724/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy [...]

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 812/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1050/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Leżajsk w przedmiocie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 725/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 142/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2