Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 155/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier