Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 705/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego za miesiące od stycznia 2012r. do grudnia 2015r.

II FSK 3517/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.