Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 235/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 724/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy [...]

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 812/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego