Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Sz 95/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Po 84/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi W. Sp. z o.o. J. Sp.k. na przewlekłość Wójta Gminy Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SAB/Po 49/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta P. w przedmiocie warunków zabudowy;

II SAB/Bk 57/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-09

Sprawa ze skargi '[...]' K. i K. Ś. Sp. jawna w B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Lu 189/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postepowania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Lu 188/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postepowania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Go 17/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-21

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi C. K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia przez Prezydenta W. postępowania administracyjnego

II SAB/Lu 186/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Lu 187/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie warunków zabudowy