Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 555/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski