Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 528/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 725/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 555/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski

II SA/Rz 990/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 962/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1287/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina

II SA/Rz 1446/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego