Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 549/12 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdyni w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 270/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Batorz w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 271/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Batorz w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2238/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipinki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1308/10 - Wyrok NSA z 2010-09-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwierzyn

II OSK 1468/08 - Wyrok NSA z 2009-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Batorz w przedmiocie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

II OSK 966/07 - Wyrok NSA z 2007-09-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1160/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nieporęt w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2419/10 - Wyrok NSA z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kościerzyna w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1981/09 - Wyrok NSA z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Babice w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   20